بازگرداندن موبایل گرانقیمت به صاحبش توسط راننده تاکسی

25 تیر 1399

راننده تاکسی امانت دار و وظیفه شناس لاهیجانی با پیگیری های فراوان خود و سازمان حمل و نقل موفق به بازگرداندن موبایل گرانقیمت به صاحبش شد.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری لاهیجان

 

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج