انتصاب مدیر عامل جدید سازمان حمل و نقل

31 مرداد 1401

جناب آقای مهندس زنده دل شهردار لاهیجان طی حکمی آقای همت قاسمی را به عنوان رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری لاهیجان منصوب نمودند .

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج