دوره کلاس های آموزشی اطفاء حریق برای رانندگان تاکسی

31 مرداد 1401

اولین دوره کلاس های آموزشی اطفاء حریق برای مقابله با حریق های احتمالی برای رانندگان تاکسی توسط سازمان حمل و نقل
آقای قاسمی رئیس سازمان حمل و نقل افزود : با توجه به بروز آتش سوزی در سطح شهر و عدم آگاهی کافی مناسب افراد جامعه در برخورد و مقابله با آتش سوزی و عوامل دیگر طبیعی که می تواند اثرات نامطلوب آنی و لطمات آتی در پی داشته باشد ، سازمان مدیریت حمل و نقل با هماهنگی و همکاری سازمان آتش نشانی شهرداری لاهیجان برای رانندگان تحت امر این مجموعه در خصوص بکارگیری از لازم و تجهیزات اطفاء حریق در مواقع آتش سوزی در سطح شهر کلاسهای آموزشی برگزار نمود.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری لاهیجان

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج