بازدید از مرکز معاینه فنی صفرپور لاهیجان

31 مرداد 1401

بازدید از مرکز معاینه فنی صفر پور شهرستان لاهیجان با حضور جناب آقای قاسمی رئیس سازمان حمل و نقل و با حضور پلیس راهور شهرستان ستوان سوم کیوان آرمده .

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری لاهیجان

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج