نصب جداکننده ایستگاه تاکسی خیابان امام خمینی غربی (ره)

14 شهریور 1401

خدمتی دیگر از سازمان حمل و نقل شهرداری لاهیجان 

سازمان حمل و نقل بمنظور ایجاد نظم و جلوگیری از پارک خودروهای شخصی در ایستگاه تاکسی اقدام خرید و نصب جداکننده در ایستگاه تاکسی خیابان امام خمینی غربی (ره) نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری لاهیجان

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج